Kørelærerudd

KØRELÆRERUDDANNELSE PÅ T3000

Bliv kørelærer!


Har du mod på nye udfordringer så bliv dog KØRELÆRER, enten på deltid eller fuldtid ;)


1. del

Første del består af ca. 12 teorigange á 4 lektioner (3 klokketimer), samt intensiv træning i weekenden lige op til forprøven.. Vi starter op hhv

 • medio september (forprøve 2. onsdag i december)
 • primo marts (forprøve 2. onsdag i  juni)

Holdstarter gennemføres når der er samlet 3-6 topmotiverede deltagere :)

2. del

Vi starter op hhv

 • medio januar (afsluttende prøve i maj/juni)
 • primo august (afsluttende prøve i  nov/dec)

Holdstarter gennemføres når der er samlet mindst 3 deltagere der har bestået forprøven.


Hvis du ønsker at komme med på holdet, så send hurtigst muligt en kortfattet mail med lidt informationer om dig, til morten@t3060.dk.

DELTAGERFORUDSÆTNINGER

 • Alder mindst 24 år
 • Kørekort til bil, MC, lastbil, lastbil med anhænger
 • Voksenpædagogisk grundkursus (AVG) eller tilsvarende
 • Kørekort og/eller AVG tages ved siden af (evt i AMU-regi).


PRIS & STED

 • Kr 10.000 for første del, alt inkluderet
 • Kr 25.000 for anden del, alt inkluderet
 • Halvdelen betales ved tilmelding, resten betales senest 2 uger inden første undervisningsdag
 • Du hæfter for den del du har tilmeldt dig.
 • Al undervisning foregår på Rønnebær Alle 110,


HJEMMEARBEJDE

 • Der må påregnes en del tid til hjemmearbejde/lektier.

 • Omfanget afhænger af deltagerforudsætninger

 • Som minimum må påregnes forholdet 2:1 – to timers lektie for hver times klasseundervisning.


JOBGARANTI / BONUSORDNING

 • Optagelse på holdet medfører jobgaranti det første år.
 • Du tilbydes en bonusordning (et tillæg i forhold til gennemsnitsaflønning af kørelærere) der sikrer at du får tilbagebetalt kursusgebyret, i løbet af dit første år som fuldtids kørelærer hos os.