Automat ?


Når man betragter en rutineret bilist, virker det som det NEMMESTE I VERDEN at betjene kobling og gear - men sådan forholder det sig på ingen måde i virkeligheden.


For den urutinerede bilist opleves det derimod som en ret UVANT OG KOMPLICERET disciplin der stiller store krav til bilistens motorik og tankevirksomhed, og dermed i væsentligt omfang trækker på de samme mentale resourcer som er helt nødvendige for at kunne færdes SIKKERT i trafikken.


For langt de fleste nye bilister kræver det JÆVNLIG TRÆNING med mange timers brug af kobling og gear førend det bliver automatiseret til et niveau hvor man, selv efter en længere pause, kan køre selvtillidsfuldt rundt med kobling og gear. Selv efter verdens bedste køreuddannelse mangler der således en del måneders kontinuerlig træning førend gennemsnitseleven er helt 'færdigbagt' når det kommer til betjening af den manuelle bil.


Det svarer nogenlunde til at lære et nyt sprog... at tage et tre måneders intensivt kursus i Italiensk, vil give dig et vist ordforråd og en ide om udtalen, men det skal STRAKS I BRUG, for at du tilsidst føler dig som en fisk i vandet og sprudler af selvtillid. Først derefter kan du lægge det fra dig og stadig kunne anvende det efter en ganske kort genopfriskning.

Mere info om kørekort med automatgear

  • Samme pris, dog mindre risiko for ekstratimer

Automatgear på T3060/3000

  • Første køreskole i Danmarks med elbil i sortimentet